Geven aan biljart, zo doe je dat

Schenken, nalaten, geven in tijd.

Je vind hier alle manieren waarop je biljart kunt steunen.

Biljart als goed doel 

Weet je al op welke manier je jouw vereniging steunen wilt? Stap dan op een bestuurslid af van je gekozen club of organisatie.

Geefwijzer

Welke vorm van geven of nalaten past het beste bij je

Motieven voor geven

Je geeft aan biljart omdat:

Inleiding

Er zijn veel manieren om een vereniging of sportbond te steunen. Door vrijwilligerswerk te doen of door middel van sponsoring.

 

Een andere vorm van ‘geven aan je sport’ is misschien nog niet zo bekend: in de vorm van schenken en het opnemen van een sportorganisatie in een testament.

 

Het platform ‘Sport, daar geef je om’ speelt hierop in. Het helpt met nuttige informatie en handige hulpmiddelen bij het nadenken over geven aan iemands favoriete sport of club. Het opnemen van een ‘goed doel’ in een testament komt regelmatig voor: de ‘goede doelen’ in Nederland ontvangen jaarlijks gezamenlijk ongeveer 250 miljoen euro uit de opbrengt van nalatenschappen.

 

Zijn er ook mogelijkheden om de sport of een club te kunnen opnemen in een erfenis? Om vragen die daarbij opkomen te beantwoorden is het platform ‘Sport, daar geef je om’ in het leven geroepen.

 

Initiatiefnemers zijn De KNVB, Eredivisie (samenwerkende Eredivisieclubs voetbal) en NOC*NSF. Zij besloten om samen de mogelijkheden van geven en nalaten aan sport meer onder de aandacht te brengen: “Door samen te werken bereiken we meer mensen en maken we minder kosten.

 

Het project wordt door ons en een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gefinancierd. Op die manier komen de schenkingen en inkomsten uit nalaten-schappen volledig ten gunste van de sportorganisaties.”

 

Het project bestaat uit een aantal onderdelen: een landelijke campagne, een online platform en een toolkit voor sportverenigingen. Hierin vinden clubs gratis handige tools om een eigen wervingscampagne op te zetten en aan te sluiten bij de landelijke campagne.

 

Op de site http://www.sportdaargeefjeom.nl zijn ook voorbeelden te vinden van (club)mensen die al eerder besloten hun vereniging geld na te laten. De desbetreffende clubs vertellen hoe zij daarmee zijn omgegaan. Ook zijn er voor verenigingen handige tips te vinden om de campagne onder de aandacht van de leden te brengen.

 

Een begrippenlijst verklaart ook nog hoe het precies zit met verschillende vormen van belasting waar clubs mee te maken kunnen krijgen.

 

Met vriendelijke groet,

KNBB